Bạn đọc truy cập | Lưu phiên làm việc | Đóng phiên làm việc
Save Session Close Session
VTLS Chameleon iPortal
Home Keyword Heading Keyword Reserve External Databases Expert Cart


Tìm nhanh
Cụm từ tìm kiếm:
Tất cả
Sách
Báo
Tạp chí

Chế độ lọc

Tìm lướt
Cụm từ tìm kiếm:

Cơ sở dữ liệu:
Cơ sở dữ liệu của HUT

0 tài liệu trong giỏ của bạn.

Lược sử tìm kiếm

Giới thiệu sách


Các liên kết nóng


Mới bổ sung
Danh sách sách mới

Các bộ sưu tập báo tạp chí
Báo
Tạp chí

Các bộ sưu tập tham khảo và đặc biệt
Bản đồ
Băng hình
Từ điểnThư viện Đại học Bách Khoa Hà Nội


Chào mừng bạn đến với Thư viện Tạ Quang Bửu - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, một trong những thư viện lớn nhất trong hệ thống thư viện đại học ở Việt Nam. Với vốn tài liệu khoa học kỹ thuật đa dạng về loại hình và lĩnh vực, hiện nay thư viện có nhiều bộ sưu tập khác nhau, phục vụ nhiều đối tượng bạn đọc. Để truy cập vào nguồn tài nguyên của thư viện, bạn cần sử dụng hệ thống tra cứu trực tuyến.

Thư viện Tạ Quang Bửu đặt tại tòa nhà Thư viện điện tử trong khuôn viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trong đó có các phòng đọc sách tại chỗ và các phòng cho mượn sách về nhà. Bạn có thể được đọc hoặc mượn các loại sách giáo trình, sách tham khảo, báo, tạp chí, luận văn, luận án, từ điển ...

Bên cạnh việc phục vụ mượn trả tài liệu, thư viện cung cấp một số dịch vụ khác cho bạn đọc như sao lưu tài liệu, cung cấp thông tin theo yêu cầu, tổ chức các lớp hướng dẫn thư viện, các hội nghị, hội thảo, ...

Bạn muốn sử dụng thư viện, xin mời bạn tham khảo thông tin chi tiết về nội quy - quy định, hoặc xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết các chính sách sử dụng thư viện theo số điện thoại (84-4) 8692243 hoặc gửi e-mail đến bklib@mail.hut.edu.vn.


Copyright © 2003 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com
Select Language